Proč využít outsourcing při vývoji projektu?

Tipy a triky
< | 2 minuty čtení | Pavel />
outsourcing
Je před Vámi IT projekt a Vy se rozhodujete, zda ho realizovat interně nebo ho přenechat externímu dodavateli? Pojďme porovnat obě si porovnat plusy a mínusy vývoje v in-house týmu a outsourcingu vývoje.

Outsourcing? Co to je?

Jako outsourcing zpravidla označujeme zajišťování služeb externím dodavatelem. To se děje obvykle v situaci, kdy tyto služby nemůžeme nebo neumíme realizovat interně. Mezi nejčastější důvody k outsourcingu patří snížení nákladů, úspora času k získání znalostí nebo nedostatek lidských zdrojů ve firmě.

outsourcing development

Výhody outsourcování vývoje

 • Snížení vstupních nákladů - při využití externího dodavatele jsou počáteční náklady na realizaci projektu obvykle výrazně nižší než u vývoje in-house.
 • Odpovědnost za technické řešení - externí dodavatel přebírá odpovědnost za technické řešení projektu. Vy se o to tedy nemusíte starat.
 • Časová úspora - nechte svého externího dodavatele dělat činnost, kde nemáte dostatečnou odbornost a investujte Váš čas to budování businessu.
 • Vysoká míra odbornosti - díky realizaci projektů i pro ostatní klienty bude mít Váš externí dodavatel velký přehled a vysokou míru odbornosti napříč IT technologiemi. Tedy Vám vždy doporučí optimální řešení.

Nevýhody spojené s outsourcingem vývoje

Oproti in-house týmu je tu vyšší riziko úniku citlivých informací a s tím možná počáteční nedůvěra. Nicméně takový unik informací může zapříčinit i zaměstnanec in-house týmu. Proto je nutné vždy mít tuto problematiku správně smluvně ošetřenou. U nás se postaráme jak o smluvní odpovědnost v oblasti nakládání s citlivými informacemi, tak i se zabezpečení Vašich dat, aby se dostali jen k pověřeným lidem.

10 Benefitů vývoje v CoreApp Technologies

 1. Transparentnost - od první schůzky Vás necháme nakouknout "pod pokličku". Je pro nás důležité, abyste věděli v jakém stavu je aktuálně vývoj Vašeho projektu.
 2. Okamžitý start prací - máme připravený tým programátorů, testerů, projekt managerů, který je připravený se hned vrhnout dořešení Vaší aplikace. Nevznikají další náklady spojené s náborem a vytvářením týmu.
 3. Testování aplikací - testovaní u nás ve firmě není jenom prázdná fráze. Každá aplikace podléhá několika úrovním testům, které jsou do značné míry plně automatizované. To nám umožní pro Vás dodávat v maximální možné kvalitě.
 4. Samostatnost týmů - tým je složený z profesionálů a odborníků v oboru, kde každý zná firemní procesy, které vedou k úspěšné realizaci Vaší aplikace.
 5. Velké zkušenosti s vývojem - v minulosti jsme realizovali různě složité a rozsáhlé projekty, kde jsme museli aplikovat různé znalosti z oblastí vývoje, bezpečnosti v IT nebo přenosu dat. Proto nás neváhejte kontaktovat, i když se může zdát, že Vaše zadání není úplně standardní.
 6. Flexibilita vývojových prací - naše služby si zaplatíte jen když je budete potřebovat. V době, kdy čekáme na upřesnění další vývojové etapy nenesete náklady spojené s existencí vývojového týmu.
 7. Zázemí pro vývoj - máme vlastní datové centrum se servery. Nejsme navázaní na žádnou třetí stranu a tedy máme dostatek výkonu pro zajištění běhu Vaší aplikace na našich serverech.
 8. Pořádek v administraci - dbáme na to, aby každý projekt měl objednávku s popsáním rozsahu prací a odhadnutou časovou a finanční náročností.
 9. Všechno na jednom místě - zajistíme pro Váš projekt vše potřebné a to od UX/UI návrhářů, SW architekty, programátory a testery až po projektové managery a HW vybavení pro běh Vaší aplikace.
 10. Vývojem to nekončí - po dokončení projektu s Vámi uzavřeme servisní smlouvu definující rozsah poskytovaných služeb. To zajistí, že Vaše aplikace bude udržovaná a aktuální po celou dobu její životnosti.

inhouse development

Porovnání outsourcingu s in-house vývojovým týmem

Vývoj in-house znamená, že máte ve firmě tým programátorů, testerů a další vývojářů na standardních zaměstnaneckých pozicích. Tyto vývojové týmy si sami řídíte a odpovídáte za jejich technickou kompetenci v dané problematice.

Výhody vývoje in-house

Mezi výhody vývoje in-house patří plná kontrola na týmem vývojářů a jeho kapacitami pro vývoj. Odpadá nutná koordinace s vývojovými kapacitami na straně externího dodavatele. Mezi další výhody se může řadit "svoboda" ve výběru vhodné technologie pro realizaci bez ohledu a konzultací s externím dodavatelem.

Nevýhody vývoje in-house 

 • Vyšší počáteční finanční náklady - musíte vyřešit nábor týmu, nákup vybavení a zajištění odpovídajících nástrojů pro jejich odbornou práci.
 • Vyšší počáteční časové náklady - u nově sestavených týmu bude trvat delší čas než se sehrají a získají znalosti o firemních procesech
 • Riziko odchodu specialisty - a s tím spojené další časové a finanční náklady na hledání náhrady
 • Fixní mzdové náklady - v době nižších vývojových požadavků je nutné platit pořád stejné mzdové náklady všech najmutých odborníků.
 • Nutnost mít  odpovídající znalosti - minimálně v počátcích projektu, případně během celého jeho vedení, musíte mít dostatečné znalosti dané vývojové problematiky pro bezproblémové řízení a koordinaci prací.

Nejnovější články

<Technologie a příběhy klientů />

Globální výpadek systému Windows – Co se stalo a jak tomu předcházet?

Jak poznat webosaura, aneb můj web by potřeboval modernizaci

Proč si Nechat Udělat Web na Míru?