Jak telefon rozpozná otisk prstu?

Mobilní aplikace
Tipy a triky
< | 1 minuta čtení | Pavel />
finger print
Většina moderních zařízení, jako jsou telefony, tablety a notebooky, používá k ověření uživatele otisk prstu nebo rozpoznání obličeje. Tyto metody, včetně identifikace pomocí skenu zornice, spadají do oblasti bioinformatiky. V tomto článku se podíváme, jak váš telefon pozná, že přiložený prst je skutečně váš.

Rozpoznávání osoby podle otisků prstů funguje na principu jedinečnosti papilárních linií, které jsou formovány během embryonálního vývoje a zůstávají neměnné po celý život. Každý otisk prstu je unikátní, což umožňuje spolehlivé ověření identity.

Jak tedy váš telefon zpracovává otisk prstu?

 1. Skenování otisku: Když přiložíte prst na senzor, zařízení otisk graficky naskenuje. Existují různé typy senzorů:
  • Optické senzory používají světlo k zachycení obrazu otisku.
  • Kapacitní senzory měří elektrickou kapacitu mezi kovovými destičkami a prstem, který funguje jako jedna polovina kondenzátoru.
  • Tlakové senzory využívají nevodivý gel, který měří vodivost protlačených papilárních linií.
 2. Analýza otisku: Po naskenování se analyzují orientace papilárních linií, které se reprezentují jako úsečky, určující směr a trend linií.
 3. Extrakce linií: Výsledkem je černobílý obraz otisku, kde bílé plochy představují mezery mezi liniemi a černé samotné linie.
 4. Ztenčení linií: Pro usnadnění dalšího zpracování se linie ztenčují, aby se zachovaly všechny důležité informace.
 5. Rozpoznávání markantů a tříd: Telefon identifikuje klíčové znaky (markanty) jako ukončení linie nebo vidličky a zaznamenává jejich polohu a směr. Současně rozpoznává celkovou strukturu otisku, která může být smyčka, oblouk nebo spirála.
 6. Kontrola živosti: Telefon ověřuje, zda přiložený prst je skutečný a ne falešný. Poté porovná skenovaný otisk s uloženým vzorkem. Pokud dojde ke shodě, telefon se odemkne.

Pokud máte zájem o vývoj aplikace, ať už s nebo bez využití otisků prstů, neváhejte nás kontaktovat.

Nejnovější články

<Technologie a příběhy klientů />

Globální výpadek systému Windows – Co se stalo a jak tomu předcházet?

Jak poznat webosaura, aneb můj web by potřeboval modernizaci

Proč si Nechat Udělat Web na Míru?