Šifrování dat aneb když Homerovi píše máme

Webové aplikace
Tipy a triky
< | 3 minuty čtení | Pavel />
encrypting homer
V krátké serii článků se zaměříme na šifrování textu a dat, kryptografii a jak bezpečně přenášet data. V tomto dílu se podíváme na klasické šifry, kde si jednu z nich ukážeme na příkladu ze seriálu Simpsonovi. V dalších článcích se zaměříme na šifrovací stroj enigma, symtrické a asymetrické šifrovací algoritmy. Poslední díl se zaměří na praktické využití šifrování u elektronického podpisu.

Šifrování je proces, kdy se z obecně čitelné sekvence dat (například textu nebo dokumentu) za použití šifrovacího klíče vytvoří šifrovaná sekvence dat. Zašifrovaná data (například text) je bez znalosti šifrovacího klíče nečitelná. Klasická kryptografie se věnuje základnímu druhu šifrování, kde mnohé šifry jdou realizovat jen pomocí papíru a tužky.

Steganografie, aneb když Homerovi píše máma

Steganografická šifra funguje na principu, kdy se šifrovaná zpráva ukryje uvnitř jiného obsahu. Steganografická šifra se dostala i do seriálu Simpsonovi. V patnácté řadě v druhém dílu seriálu Homerova matka Mona posílá pomocí steganografické šifry zprávy Homerovi. Do místních novin umístí článek o jídle. A pokud Homer přečte první písmena na každém řádku získá tak zprávu od své matky.

Dalším příkladem steganografické šifry může být ukrytí obrázku do jiného obrázku. V obrázku níže je ukrytý jiný obrázek. A to tak, že každý pixel originálního obrázku nese v sobě schovanou další informaci.

hidden_image.png
Obrázek, kde je ukrytý další obrázek pomocí steganografické šifry

Nevýhodou steganografických šifer je délka výsledného šifrovaného textu nebo dat. Homerova matka Mona potřebovala celý článek aby Homerovi sdělila jednoduchou větu. A šifrovaný obrázek má v originálu 1 MB aby ukryl obrázek o velikosti 143 kB.

new2.png
Dešifrovaný obrázek z originálu

Substituční šifry, aneb první algoritmická šifra

Substituční šifry pracuji na principu, kdy je každý znak nebo symbol nahrazen jiným znakem. Úplně prvním známým algoritmicky řešeným šifrování byla právě substituční šifra a to konkrétně Caesarova šifra.

Caesarova šifra pracuje na principu, kdy každé písmeno je nahrazeno třetím písmenem následujícím. Tedy všechny písmena A se přepíší na D, všechna B na E, všechna C a F... Princip tohoto šifrování je jednoduchý. To s sebou nese nevýhody v podobě snadné prolomitelnosti šifry. Největší nevýhodou tohoto přístupu je, že každý kdo zná algoritmus šifrování, může šifru prolomit. Mezi další nevýhody Caesarovy šifry patří malé množství šifrovacích klíčů. Klíčem k šifrování a dešifrování je právě onen posun písmen. Pokud vezmeme počet písmem v anglické abecedě (26) je to právě 25 posunu, než se šifrované písmeno namapuje opět samo na sebe.

Monoalfabetická substituční šifra, aneb vylepšený Caesar

Monoalfabetická substituční šifra byla nerozluštitelná během celého prvního tisíciletí našeho letopočtu. Inspirovaná byla částečně Caesarovou šifrou. Šifrovacím klíčem byla tabulka, kde se každé písmeno abecedy "náhodně" mapovalo do jiného písmena abecedy. To znamenalo, že existovalo 26! (to je 4×1026) možných variant klíčů, které sloužili k šifrování a dešifrování původního textu.

Příklad šifrovacího klíče:

Abeceda:abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Klíč:PDUIRMFOHSBNCGVKTJWEYAQXZL

Šifrování by pak vypadalo následovně:

Originální textahoj svete
Šifrovaný textPOVS WARER

 

Frekvenční analýza šifrovaného textu

Jde o matematický přístup, jak jde analyzovat a prolomit šifrovaný text. A je to jedna ze slabin ať už Caesarovy šifry nebo Monoalfabetické šifry. Tento přístup je založený na statistických znalostech o přirozeném jazyku. Podstatou je znalost o výskytu a využití jednotlivých písmen a znaků v přirozeném jazyce. Pokud víme, že mezi nejčastěji používanými písmeny anglické abecedy jsou písmena E T A O I N S H R, tak v šifrovaném textu se bude vyskytovat znak do kterého se tato písmena zobrazili ve stejném poměru. Největší síla frekvenční analýzy se ukáže v okamžik, kdy kromě šifrovaného testu má útočník k dispozici i část nešifrovaného textu. V ten okamžik jde dešifrovat klíč poměrně snadno, následně se šifrovací klíč aplikuje na ostatní šifrovaná data a informace je odhalena.

V dalších článcích se podíváme na další klasické šifry. Postupně  se dostaneme k symetrických a asymetrickým šifrovacím algoritmům, které se využívají například pro šifrování dat při prohlížení webových stránek (protokol HTTPS) nebo při elektronickém podpisu.

Nejnovější články

<Technologie a příběhy klientů />

Globální výpadek systému Windows – Co se stalo a jak tomu předcházet?

Jak poznat webosaura, aneb můj web by potřeboval modernizaci

Proč si Nechat Udělat Web na Míru?