Bezpečnostní okénko: Útoky na DHCP server

Tipy a triky
Webové aplikace
< | 3 minuty čtení | Pavel />
DHCP spoofing
V našem dalším článku o počítačové bezpečnosti se ponoříme do světa útoků na DHCP servery. Co přesně je DHCP server? Jaké škody může útočník tímto způsobem způsobit? Jak se takový útok provádí a jaké jsou účinné metody obrany? Připravte se na podrobný a fascinující průzkum této problematiky!

Úvod do DHCP a jeho úlohy v síti

Než se ponoříme do podrobností o útocích na DHCP servery, pojďme si vysvětlit, co vlastně DHCP server je a jakou roli hraje v počítačové síti.

Co je DHCP server?

Každé zařízení v síti – ať už je to počítač, notebook, telefon nebo tablet – potřebuje pro správnou komunikaci v síti určité parametry, jako je IP adresa, IP adresa výchozí brány (default gateway), adresa DNS serveru a maska sítě.

Síťový administrátor má dvě možnosti, jak tyto parametry zařízení přidělit:

  1. Statické adresování: Administrátor ručně nastaví parametry pro každé zařízení. Toto řešení nabízí naprostý přehled o síti, ale je pracné a složité na údržbu, zvláště při přidávání nových zařízení.
  2. Dynamické přidělování pomocí DHCP serveru: DHCP server automaticky přiděluje potřebné parametry. To značně zjednodušuje správu sítě a připojování nových zařízení.

Jak funguje DHCP?

Když zařízení připojíte do sítě, proběhne následující proces:

  1. DHCP Discover: Zařízení vysílá dotaz na všechny síťové prvky, aby našlo DHCP server.
  2. DHCP Offer: DHCP server odpoví nabídkou s konfigurací (IP adresa, DNS, výchozí brána, maska sítě).
  3. DHCP Request: Zařízení požádá o přidělení této konfigurace.
  4. DHCP Acknowledgement: DHCP server potvrdí přidělení konfigurace.

DHCP Spoofing

DHCP spoofing je útok, při kterém se útočník vydává za DHCP server. Útočník odposlouchává síťový provoz a na dotazy typu DHCP Discover odpovídá dříve než skutečný DHCP server. Pokud zařízení přijme falešnou nabídku, veškerá komunikace je přesměrována přes útočníka, který může odposlouchávat data a podvrhovat odpovědi.

Obrana proti DHCP Spoofingu

K účinné obraně proti DHCP spoofingu je třeba:

  • Konfigurace směrovače: Nastavit, na kterých portech běží DHCP server, aby mohl směrovač filtrovat falešné DHCP Offer odpovědi.
  • Databáze DHCP transakcí: Vytvořit databázi úspěšných DHCP transakcí, která pomůže rozpoznat podezřelé aktivity v síti.

Závěr

Chcete mít jistotu, že vaše síť je bezpečná a odolná vůči útokům? Potřebujete pomoc s vývojem webových nebo mobilních aplikací s důrazem na IT bezpečnost? Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme!

Nejnovější články

<Technologie a příběhy klientů />

Globální výpadek systému Windows – Co se stalo a jak tomu předcházet?

Jak poznat webosaura, aneb můj web by potřeboval modernizaci

Proč si Nechat Udělat Web na Míru?