Automatizace testů: ušetří čas i finance!

Webové aplikace
Mobilní aplikace
< | 2 minuty čtení | Pavel />
automated testing
Automatické testy jsou klíčovým prvkem vývojového cyklu softwaru. Díky nim lze minimalizovat chyby, urychlit vývoj a zvýšit kvalitu finálního produktu. Ale co přesně automatické testování obnáší? Jaké přínosy může vaší firmě přinést? A kde se skrývají největší úspory času a nákladů? Připravte se na podrobný pohled do světa automatizovaného testování, který vám odhalí, proč je pro moderní software nepostradatelné.

Efektivní využívání času je jedním z klíčových předpokladů, jak ušetřit na vývoji softwaru i na straně financí. Automatické testy a testovací scénáře výrazně zvyšují efektivitu, umožňují programátorům rychle a opakovaně ověřovat správnost kódu bez nutnosti manuální kontroly každého jeho kousku. Výsledkem je vyšší kvalita softwaru, zkrácení doby vývoje a snížení nákladů, ať už na vývoj nebo následnou údržbu a opravy chyb.

Co je to automatické testování?

Automatické testování softwaru je proces, při kterém se vytvářejí skripty nebo skupiny skriptů, které reprezentují testovací scénáře. Testovací scénář je konkrétní interakce s aplikací s očekávaným výsledkem:

"Při zadání kombinace emailu A a hesla B se provede akce C a uživatel uvidí hlášku D."

Tato automatizace umožňuje snadnou a rychlou kontrolu softwarových funkcí a zajišťuje, že software se chová podle specifikací. Automatické testování lze použít na různých úrovních vývoje softwaru, jako jsou unit testy, integrační testy, systémové testy nebo výkonnostní testy.

Kde je největší úspora času a financí?

Představte si vývojový tým složený ze tří programátorů a jednoho manuálního testera. Tento tým neprovádí automatické testy, protože se spoléhá na ruční kontrolu. Programátoři denně mění zdrojový kód a funkce aplikace, což znamená, že manuální tester musí při každé změně ověřit nejen novou funkcionalitu, ale také to, že nové změny nerozbily stávající funkce.

Jak se aplikace rozrůstá a přibývá funkcionalit, manuální testování se stává časově náročným a nákladným. Tester může být přetížený, což vede ke zvýšené chybovosti a snížené kvalitě projektu.

Řešení: Automatizace testů a křížové testování

Prvním krokem je zajistit, aby vývojáři psali alespoň unit testy, které ověřují základní funkce jednotlivých částí kódu. Následuje automatizace testovacích scénářů. Například scénář, kdy uživatel otevře přihlašovací obrazovku, vyplní email a heslo a přistoupí k uloženým datům, může manuálnímu testerovi trvat dvě minuty, zatímco správně napsaný automatizovaný test to zvládne za pár vteřin a může běžet kdykoliv - ve dne, v noci, o víkendu.

Automatické testy ověřují, že existující části systému fungují správně, zatímco manuální tester se zaměřuje na nové funkce a reprodukční scénáře k nahlášeným chybám. Automatizovaný tester postupně pokrývá nové funkcionality a udržuje existující testy aktuální.

Best practices v oblasti testování

Následující tři osvědčené praktiky jsme si osvojili při vývoji našich projektů:

  1. Unit testy by měli psát sami vývojáři: Všechny ostatní testy by měl psát někdo jiný, aby se zabránilo podvědomé slepotě a snaze nerozbít si vlastní práci.
  2. Testování za běhu vývoje: Testování není oddělený proces od vývoje. Mělo by být součástí vývojového cyklu a prováděno pravidelně, aby se problémy odhalovaly a řešily včas.
  3. Vyhodnocování testů a zpětná vazba: Testy musí poskytovat reporty o své úspěšnosti. Na našich projektech navíc udržujeme testovací prostředí, kde klienti mohou ověřovat funkcionalitu a poskytovat zpětnou vazbu.

Závěr

Automatické testy jsou nezbytnou součástí vývojového procesu, která se nesmí opomíjet. Automatizace umožňuje nepřetržité testování softwaru 24/7, což je efektivnější než manuální testování. Existují však scénáře, kdy je manuální testování nevyhnutelné, například při ověřování reprodukčních scénářů k nahlášeným chybám.

Zjistěte více o automatickém testování a jak vám může pomoci zlepšit kvalitu vašich projektů!

Nejnovější články

<Technologie a příběhy klientů />

Globální výpadek systému Windows – Co se stalo a jak tomu předcházet?

Jak poznat webosaura, aneb můj web by potřeboval modernizaci

Proč si Nechat Udělat Web na Míru?