Co je agilní vývoj a proč ho máme rádi?

Webové aplikace
Tipy a triky
< | 1 minuta čtení | Pavel />
agile article image
Pro úspěch softwarového projektu je klíčové, aby byl správně a organizovaně řízen. K tomu slouží různé metodiky, z nichž jedna z nejlepších je agilní vývoj. Pojďme si přiblížit, jak se agilní vývoj používá a proč je výhodné se touto metodikou řídit.

Od vodopádu k agilnímu vývoji

Před příchodem agilního vývoje a agilního manifestu se většina softwarových projektů realizovala ve vodopádovém modelu. Tento model sestával z několika etap:

  1. Požadavky od klienta
  2. Analýza a návrh řešení
  3. Implementace
  4. Testování
  5. Předání a správa

Nevýhodou vodopádového modelu bylo, že klient se zapojil do procesu pouze na začátku při definování požadavků a na konci při přebírání hotového projektu. Jakákoli změna během vývoje znamenala návrat na začátek, což projekty neúměrně prodlužovalo a prodražovalo.

Agilní vývoj řeší tuto problematiku efektivněji. Představte si několik menších vodopádů za sebou. V každém takovém „malém vodopádu“ se vytvoří část programu, která se ihned prezentuje klientovi k připomínkám a schválení. Tento cyklus se opakuje, čímž se zajišťuje flexibilita a rychlejší reakce na změny.

Jak vypadá agilní vývoj u nás ve firmě?

Klient nám představí svou vizi aplikace nebo webu. Společně ji rozdělíme na menší celky a seřadíme podle priorit. Tyto celky pak realizujeme v několika cyklech, na jejichž konci vždy proběhne prezentace pro klienta a ověření plnění požadavků.

Sprint

Co je to Sprint? V agilním vývoji se často setkáte s tímto termínem. Sprint je pevné časové období, u nás obvykle dva týdny, během kterého se programuje předem dohodnutá práce. Jeden sprint odpovídá jednomu průchodu vodopádovým modelem. Na konci každého sprintu prezentujeme klientovi, co jsme stihli, a konzultujeme další kroky. Sprintů proběhne během vývoje několik.

Klient je partnerem a součástí týmu

V agilním vývoji je klient pevnou a důležitou součástí týmu. Pravidelně mu prezentujeme postup a klient má šanci aktivně vstoupit do vývoje a diskutovat o projektu.

Nejnovější články

<Technologie a příběhy klientů />

Globální výpadek systému Windows – Co se stalo a jak tomu předcházet?

Jak poznat webosaura, aneb můj web by potřeboval modernizaci

Proč si Nechat Udělat Web na Míru?